نماینده امضاء کننده طرح سوال از رئیس جمهور با اظهار تعجب از ادعای معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر پس گرفتن امضاهای نمایندگان گفت: نه تنها من بلکه بسیاری از نمایندگان همچنان بر امضای خود باقی هستند.

سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور بجای ادعای پس گرفتن امضاهای سوال از رئیس جمهور، رئیس جمهور را متقاعد کند تا برای رفع ابهامات در صحن مجلس حاضر شود، گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم سوال از رئیس جمهور بیش از حد نصاب امضاء داشته و دارد و سوال منتفی نشده است.

وی با بیان اینکه سوال از رئیس جمهور یک ظرفیت در نظر گرفته شده در قانون اساسی است، افزود: قانون اساسی کشور ما یکی از مترقی ترین قوانین دنیاست که اجازه می دهد تا نمایندگان ملت در موضوعات مهم کشوری از رئیس جمهور سوال کنند و رئیس جمهور هم حق پاسخگویی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: سوال از رئیس جمهور یک امر قانونی و عادی است و اصلا نباید آنرا تابو تلقی کرد. رئیس جمهور باید در خصوص مسائل مختلف کشور به مردم و نمایندگان آنها پاسخگو باشد.

خدادادی افزود: از زمانی که سوال از رئیس جمهور در مجلس مطرح شد معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و ریاست جمهوری تمام تلاش خود را بکار گرفتند تا سوال منتفی شود و در همین راستا رایزنیهایی با نمایندگان مجلس انجام می دادند.

وی افزود: این تلاشها در حالی صورت می گیرد که سوال از رئیس جمهور حق نمایندگان و پاسخگویی از طرف رئیس جمهور یک وظیفه است و با حضور رئیس جمهور درمجلس نه زمین به آسمان می رود و نه آسمان به زمین.

نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تعامل مجلس و دولت گفت: آقایان باید توجه داشته باشند که رئیس جمهور و نمایندگان بیماری مسری ندارند که برخی آنها را از همدیگر دور می کنند.

خدادادی افزود: وقتی نمایندگان مجلس در قبال مطالبات متعدد مردم در حوزه انتخابیه قرار می گیرند و دسترسی به رئیس جمهور ندارند، می خواهند در قالب سوال رئیس جمهور در مجلس حاضر شود تا از این طریق هم به رئیس جمهور دسترسی داشته باشند و هم مشکلات مردم را طرح کنند.

وی افزود: آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور، در گذشته چند دوره نماینده مجلس بوده و بهتر از هر کسی بر ضرورت تعامل مجلس و دولت مطلع است.

طرح سوال از رئیس جمهور از خرداد امسال در مجلس کلید خورد.

محور این طرح مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی- اعتباری است.

امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور دوشنبه گذشته مدعی شد که طرح سوال از رئیس جمهور منتفی شده است چرا که حد نصاب امضاء را ندارد.

برای طرح سوال از رئیس جمهوری به امضای حداقل 74 نماینده نیاز است.

علاوه بر طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص موسسات مالی- اعتباری، طرح دوم سوال از رئیس جمهور هم در مجلس تهیه شده که دارای پنج محور است.

علت افزایش قیمت ارز، گسترش بیکاری و ایجاد نشدن شغل برای جوانان، دلایل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، حجم زیاد کالای قاچاق به کشور و رکود اقتصادی چندین ساله از جمله این محورهاست.