به گزارش خبرگزاری برنا در  آذربایجان شرقی، مهدی علیمرادی با اعلام این خبر گفت: مأمورین مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملکان پس از هماهنگی و اخذ دستور قضایی در سه مرحله  از اشخاص مختلف  که در مرحله اول از خودرو سواری مقدار پنج کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند که متهم نیز دستگیر شده است.

وی افزود:  در مرحله دوم از خودرو سواری دیگری مقدار  دو کیلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و متهم نیز دستگیر شد و در مرحله سوم از شخصی که توسط آژانس تاکسی تلفنی مقدار بیست گرم مواد مخدر از نوع هرویین جهت توزیع از شهرستان بناب به ملکان آورده بود کشف و متهم دستگیر شد.

وی افزود: پرونده متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب ملکان تشکیل و با صدور قرار متناسب به زندان شهرستان مراغه معرفی شدند و پرونده ها در حال رسیدگی می  باشد.